Definicija oštećenja vida

Prema definiciji Svetske zdravstvene organizacije (WHO) oštećenja vida su slepoća i slabovidost i grupišu se u 5 kategorija. Definiciju u ovom obliku koriste organizacije slepih u Bosni i Hercegovini. Ovo je definicija Svetske zdravstvene organizacije stim što je oni koriste u obrnutom obliku, prva kategorija je peta, a peta je prva. U tom obliku je takođe koriste i organizacije slepih u Srbiji.

1. Slepoća

  1. Kategorija: Lice sa potpunim gubitkom osećaja svetlosti ili sa osećajem svetlosti bez ili sa projekcijom svetlosti. (amaurosis).
  2. Kategorija: Lice koje na boljem oku bez korekcije ili sa korekcijom ima ostatak vida od 1/60 (0,02) do osećaja svetlosti. To je ostatak vida na boljem oku uz najbolju moguću korekciju do 0,02. (Brojenje prstiju na udaljenosti od 1 metra) ili manje.
  3. Kategorija: Lice koje na boljem oku bez korekcije ili sa korekcijom ima ostatak vida od 3/60 (0,05) do 1/60 (0,02)

2. Slabovidost

  1. Kategorija: Lice koje na boljem oku bez korekcije ili sa korekcijom ima ostatak vida od 6/60 (0,1) do 3/60 (0,05).
  2. Kategorija: Lice koje na boljem oku bez ili sa korekcijom ima ostatak vida od 6/18 (0,3) do 6/60 (0,1).

Napomene:

Slepim se smatra i lice koje na boljem oku ima suženo vidno polje oko fiksacijske tačke na 5 stepeni ili manje, bez obzira na ostatak oštrine vida.

Slepoćom u smislu potrebe edukacije na Brajevom pismu smatra se nesposobnost čitanja slova ili znakova veličine Jaeger 8 na blizinu.

Slabovidim se smatra i lice koje na boljem oku ima suženo vidno polje oko fiksacijske tačke na 20 stepeni ili manje, bez obzira na ostatak oštrine vida.

Pored navedenog trebalo bi uvek imati na umu da i pored toga što prema navedenoj kategorizaciji dve osobe imaju isti ostatak vida one ne moraju biti u stanju da podjednako dobro koriste preostali vid. Drugim rečima, neke osobe , s većim stepenom slabovidosti mogu naučiti da uspešnije koriste svoj vid nego neko drugi kod koga je oštećenje vida manje.

3. Neke karakteristike oštećenja vida

4. Neki od najčešćih poremećaja i oboljenja koji dovode do smanjene oštrine vida, slabovidosti ili slepila

Nazad