Pristupačnost

Skoči na: glavni sadržaj ↓  |   Skoči na: Footer ↓  |   Mapa sajta

SliKom logo znak
O portalu „SliKom“

Misija / Vizija - Srpski

Misija: Portal „SliKom“ je osnovan 29. juna 2002. godine kao mailing lista. Portal „SliKom“ sada svojim servisima, volonterskim aktivnostima i web sadržajem pruža konkretnu podršku razvoju i primeni asistivnih informatičkih i komunikacionih tehnologija, namenjenih osobama sa invaliditetom. Posebno pratimo razvoj i primenu asistivnih softverskih alata i tehnika za one koji imaju oštećen vid, kao što su čitači i uvećivači ekrana, sintetizatori govora, brajevi redovi, pristupačni sadržaji u elektronskim formatima na internetu i druge tehnologije, čijim korišćenjem osobe oštećenog vida postaju ravnopravnije u informatičkom društvu kao i u svakodnevnom životu.

Vizija: Korišćenjem asistivnih tehnologija ostvaruje se potpuna ravnopravnost i samostalnost osoba sa oštećenjem vida u informatičkom društvu, kao i u svakodnevnom životu.

Misija / Vizija - Makedonski

Misija: Порталот Сликом е основан на 29. јуни 2002 година како маилинг листа. Порталот Сликом, сега со своите сервиси, волонтерските активности и веб содржините дава конкретна подршка во развојот и примената на асистивни информатички и комуникациски технологии, наменети за лицата со инвалидитет. Посебно се следи развојот и примената на асистивни софтверски алатки и техники за оние кои имаат оштетен вид, како што се читачи и зголемувачи на екранот, синтеза на говорот, браевите редови, достапни содржини во електронски формат на интернет и други технологии, преку чие користење лицата со оштетен вид стануваат рамноправни во информатичкото општество како и во секојдневниот живот.

Vizija: Преку користењето на асистивни технологии се остварува потполна рамноправност и самостојност на лицата со оштетен вид во информатичкото општество, како и во секојдневниот живот.

Misija / Vizija - Slovenački

Misija: Portal SliKom je bil ustanovljen 29. junija 2002 kot mailing lista. Danes portal v obliki servisov, volonterskih aktivnosti in spletnih vsebin ponuja konkretno podporo razvoju in rabi asistivnih informacijskih in komunikacijskih tehnologij, namenjenih osebam z invalidnostjo. Še posebej spremljamo razvoj in rabo asistivnih programskih orodij in tehnik za osebe z okvaro vida, kot so programi za branje in povečevanje zaslona, sintetizatorji govora, brajeve vrstice, dostopne vsebine na spletu in v elektronski obliki kot tudi druge tehnologije, katerih raba osebam z okvaro vida omogoča večjo enakopravnost v informacijski družbi kot tudi v vsakdanjem življenju.

Vizija: Z rabo asistivnih tehnologij se uresničujeta popolna enakopravnost in samostojnost oseb z okvaro vida v informacijski družbi kot tudi v vsakdanjem življenju.

O portalu „SliKom“

Portal „SliKom“ je osnovan 29. juna 2002. godine kao mailing lista „SliKom“ na YahooGroups serveru i prva e-adresa je bila <SliKom@YahooGroups.com>. Osnivač liste je Esperanto društvo „Teslić“ iz Teslića, koje je u to vreme imalo nekoliko aktivnih mailing listi. Od 14. juna 2004. godine lista se nalazi na FreeLists serveru i ima e-adresu: <SliKom @ FreeLists . org> i od tog 14. juna 2004. godine dostupna je arhiva svih e-poruka.

Portal „SliKom“ sada svojim servisima, volonterskim aktivnostima i web sadržajem pruža konkretnu podršku razvoju i primeni asistivnih, informatičkih i komunikacionih tehnologija, namenjenih osobama sa invaliditetom. Posebno se prati razvoj i primena asistivnih softverskih alata i tehnika za one koji imaju oštećen vid, kao što su čitači i uvećivači ekrana, sintetizatori govora, brajevi redovi, pristupačni sadržaji u elektronskim formatima na internetu i druge tehnologije, čijim korišćenjem osobe oštećenog vida postaju ravnopravnije u informatičkom društvu, kao i u svakodnevnom životu.

Od samog osnivanja portala „SliKom“, vizija je bila da se Korišćenjem asistivnih tehnologija može doći do pune ravnopravnosti i samostalnosti osoba sa oštećenjem vida u digitalnom okruženju kao i u svakodnevnom životu. Kada zakaže sistem, a na raspolaganju nema dovoljno stručne pomoći i podrške, u situaciji kad je jedino nama slepima bitno kako ćemo se snalaziti u digitalnom okruženju, prinuđeni smo da se sami međusobno pomažemo i sarađujemo. Kako Esperantsko društvo „Teslić“ više ne postoji, administratorsku ulogu je preuzeo Gradimir Kragić, koji je danas i glavni urednik sadržaja na portalu „SliKom“.

Aktivnosti portala „SliKom“ su se menjale tokom proteklih dvadeset godina i sada se realizuju kao:

  1. Mailing liste i online grupe: („SliKom“, „Knjigoteka“, “OiM„ i “Info„)
  2. Online edukacija: (ZOOM online edukacija kao „Learning Content Management System (LCMS)“ namenjen za realizovanje online edukativnih sadržaja, koji su pristupačni svima, uključujući i osobe sa oštećenim vidom)
  3. Web sadržaj: (Uputstva i prečice sa tastature, tutorijali i priručnici)
  4. Online Podrška: (Instalacija, podešavanje i prilagođavanje programa)